Stolní elektronové mikroskopy - SEM

Stolní elektronové mikroskopy firmy SEC představují kompaktnější a levnější variantu k velkým klasickým elektronovým mikroskopům. Pokud je Vaší prioritou rychlé a snadné použití pro rutinní pozorování povrchů s velkým zvětšením stolní elektronový mikroskop je vhodnou volbou. Stolní elektronové mikroskopy nalézají uplatnění typicky v oblastech jako je polovodičový, metalurgický nebo automotive průmysl, ve vědecké sféře v biologii nebo obecně v nanovědách.