Konfokální mikroskopy

Fluorescenční mikroskopy firmy Bruker poskytují celou škálu řešení pro Live Sciences. Konfokální swept-field mikroskop Opterra umožňuje biologům studovat funkce a strukturu živých buněk při dříve nedostupných rychlostech a délce trvání. Stránky fluorescenčních mikroskopů Bruker.