Light Sheet mikroskopy

Fluorescenční mikroskopy firmy Bruker poskytují celou škálu řešení pro Live Sciences. Technologie Light Sheet významně snižuje dávku světla, a tedy i fotoxicitu a bělení vzorků. Navíc díky geometrii uspořádání experimentu umožňuje 3D rekonstrukci pozorovaných vzorků. Stránky fluorescenčních mikroskopů Bruker.