Magnetická rezonance

V zastoupení divize Biospin firmy Bruker Vám nabízíme analytické přístroje pro Nukleární magnetickou rezonanci NMR a elektronovou paramagnetickou rezonanci EPR.