Magnetická rezonance

V zastoupení divize Biospin firmy Bruker Vám nabízíme analytické přístroje pro Nukleární magnetickou rezonanci NMR a elektronovou paramagnetickou rezonanci EPR.

Elektronová paramagnetická rezonance

Elektronová paramagnetická rezonance

AvanceNeo

Nukleární magnetická rezonance

Nukleární magnetická rezonance