Elektronová paramagnetická rezonance

Elektronová paramagnetická rezonance (EPR) je jediná metoda pro přímou detekci paramagnetických částic, díky čemuž nalézá aplikace napříč širokým spektrem oblastí od kontroly kvality až k výzkumu molekul v materiálových a biologických disciplínách nebo také v kvantové fyzice. Bruker je přední světový dodavatel spektrometrických systémů založených na EPR. Nabízené produktové řady zahrnují spektrometry pro výzkum (řada ELEXSYS), kompaktní přístroje (řady EMXplus a EMXmicro) a přístroje pro rutinní analýzu a kontrolu kvality (Magnettech ESR5000, microESR). Stránky EPR spektrometrů Bruker