3D rentgenová mikroskopie (XRM)

Naše společnost nabízí Portfolio 3D rentgenových mikroskopů (XRM) společnosti Bruker. Poskytuje možnosti nedestruktivní 3D zobrazování široké škály průmyslových a vědeckých aplikací. To zahrnuje detekci defektů při odlévání, obrábění a aditivní výrobě, kontrolu složitých elektromechanických sestav, farmaceutických obalů, pokročilých lékařských nástrojů, analýzu pórovitosti a velikosti zrn v geologických vzorcích a in-situ mikroskopii. 3D rentgenové mikroskopy Bruker (XRM) kombinují hardware pro mikropočítačovou tomografii (micro-ct) se specializovaným softwarem a umožňují tak kompletní řešení mikroskopické vizualizace. Řešení Bruker XRM, od stolních stolních počítačů s mikrorozlišením až po floor-topová zařízení s nano rozlišením, poskytují dokonalou rovnováhu mezi snadností použití a výkonem.