Evaporátory pro všechny materiály

Evaporátory CreaTec
se využívají v UHV depozičních systémech jako zdroje ultračistých atomárních a molekulárních svazků nejrůznějších prvků a sloučenin. Nabízíme několik typů evaporátorů, které ve výsledku pokrývají teplotní rozmezí od -80 °C do 2400 °C a lze tedy deponovat téměř libovolný materiál.

Požadované čistoty svazku se dosahuje díky využití ultračistých materiálů, důkladnému čištění a odplyňování. Efúzní cely jsou kompletovány a testovány v čistých prostorách (Class 10).

 

Některé nabízené cely:

Zkratka Typ Pracovní teplota Poznámka
TUBO tubular filament 200 - 2100 °C rezistivní ohřev (C, B, Si, Sc, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Ge, ...)
TUBO-e tubular filament 200 - 2400 °C hybridní ohřev (C, B, Si, Sc, Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Ge, ...)
HTC high temperature cell až 2000 °C rezistivní ohřev, pro materiály s nízkým tlakem par (B, C, Si, Sc, Ti, V, ...)
EBE electron beam evaporator až  2700 °C hybridní ohřev, pro materiály s nízkým tlakem par (B, C, Si, Sc, Ti, V, ...)
DFC dual filament cell 200 – 1400 °C druhé vlákno ohřívá ústí (Ga, In, Cu)
SFC single filament cell 50 –1400 °C klasická cela s jedním vláknem (Ge, Si, Au, Sn, …)
CLC cold lip cell 100 – 1000 °C chlazené ústí cely pro depozici hliníku (Al)
CRC cracker cell 100 – 1000 °C dodatečný ohřev pro rozbití dimerů a klastrů (As Se Sb Te)
V-CRC valved cracker cell 100 – 1000 °C dodatečný ohřev pro rozbití dimerů a klastrů s ventilem (Ar, Se, Te, …)
LTC low temperature cell 50 – 1200 °C materiály s vysokým tlakem par (Li, Na, Mg, S, K, Ca, Mn, …)
OLED OLED 30 – 800 °C organické materiály, Alq3 P3HT PCBM
ULTC ultra low temperature cell -80 – 30 °C materiály s velmi vysokým tlakem par (I, Cs, Hg)

 

Více informací naleznete na stránkách evaporátorů CreaTec, v brožuře, nebo nás kontaktujte.
další produkty této měřící techniky:
      • MiniLab Moorfield
      • nanoPVD Moorfield
      • Napařovací systémy BESTEC
      • Naprašovací systémy BESTEC
      • Molekulární epitaxe BESTEC
      • Depozice pulzním laserem BESTEC
      • Molekulární epitaxe MiniMBE CreaTec
      • naprašovačky nanoEM Moorfield
      • Systém pro výzkum růstu vrstev CreaTec

x

Evaporátory CreaTec

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:         on line schůzka: