Platforma pro fotoelektronovou spektroskopii: XPS/UPS/ARPES


Produktová řada systémů pro povrchovou analýzu od PREVAC je založena na vysoce flexibilním analytickém nástroji optimalizovaném pro měření XPS (ESCA), UPS, ARPES, ISS a AES. Energi
ové rozlišení hemisférického analyzátoru je < 3 meV (FWHM při pass energy 2 eV). Se spektrometrem se dodává univerzální řídicí software, který ukládá data v otevřeném standardním formátu (JSON) a umožňuje export dat do řady dalších formátů (hdf5, ini, txt), které jsou používány různými programy pro vyhodnocování XPS spekter.


Komponenty a klíčové vlastnosti:

•    Analytická komora vyrobená z μ-kovupřipravená pro další, přídavné zařízení. Základního tlaku 10-10 mbar (po vypékání na 150 °C),

•    Hemisférický analyzátor energieEA15 vybavený celkem 11 štěrbinami, analyzátor nabízí možnost volby mezi nejlepším energetickým rozlišením a nejlepší intenzitou. Střední poloměr: 150 mm. Rozsah kinetické energie: 0,5 - 3 000 eV,

•    Rentgenový zdroj RS 40B1 - vysoce intenzivní rentgenový zdroj s dvojitou anodou,

•    Monochromátor RMC50 s ovládacím příslušenstvím (regulátor emise, chladicí box a zdroj vysokého napětí pro provoz rentgenového zdroje RMC50 i RS40B1),

•    UV zdroj UVS 40A2,

•    Iontový zdroj IS 40E1

•    neutralizační zdroj FS 40A1

•    RUDI-EA2 - vysoce stabilní a nízkošumová elektronika,

•    SPECTRIUM - progresivní a optimalizovaný softwarový nástroj z hlediska manipulace a intuitivního grafického rozhraní,

•    Spolehlivý, 4, 5 nebo 6 osý plně motorizovaný UHV manipulátor (s vytápěním a chlazením),

•    Čerpací systém pro analytickou komoru a komponenty,

•    Systém dávkování plynu pro analytickou komoru.Pro více informací navštivte web XPS/UPS/ARPES system, nebo nám napište.
další produkty této měřící techniky:
      • SurfaceSeer
      • RHEED systém pro MBE aparatury Createc
      • MOKE systém PREVAC

x

Fotoelektronové systémy PREVAC

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: