Víceúhlový laserový elipsometr SE 400adv

SE 400adv je kompaktní víceúhlový laserový elipsometr měřící pomocí HeNe laseru o vlnové délce 632,8 nm s garantovanou přesností pro jednoduché tenké vrstvy 0.1 Å. SE 400adv posouvá limity laserové spektroskopie a umožňuje měřit tloušťku filmu, ale i index lomu a extinkční koeficient. Vysoká rychlost měření dovoluje monitorovat růst vrstvy, detekci konečného bodu a mapování uniformity a homogenity vzorku.

Laserový elipsometr SE 400adv lze použít k charakterizaci jednoduchých filmů, vícevrstvých i objemných materiálů. Jeho mimořádně vysoká stabilita a přesnost je dána stabilním zdrojem laserového záření, stabilizací optických komponent, detektorem s velmi nízkým šumem a precizním goniometrem podporujícím měření pod více úhly (40° – 90° v krocích po 5°). Tomuto napomáhá také přesné umístění a najustování vzorku pomocí autokolimačního teleskopu a mikroskopu.

Pro další informace navštivte web SE 400adv nebo se obraťte přímo na nás.
další produkty této měřící techniky:
      • Spektroskopický elipsometr SENresearch 4.0
      • Spektroskopický elipsometr SENpro
      • Infračervený elipsometr SENDIRA
      • Automatizovaný spektroskopický elipsometr SENDURO
      • Kombinovaný elipsometr-reflektometr CER SE 500adv
      • Spektroskopické reflektometry RM
      • Stolní reflektometr FTPadv

x

Laserový elipsometr SE 400adv

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: