Velkoplošné mikro-XRF: analýza velkých předmětů s plošným rozlišením

Bruker M6 JETSTREAM je určený pro nedestruktivní prvkovou analýzu velkých předmětů. Mobilita tohoto přístroje umožňuje umístit ho k objektu zájmu, a už v galerii, muzeu nebo na podlaze ateliéru. Výkonné parametry umožňují skenování ploch 800 mm x 600 mm s proměnnou velikostí stopy až do minimálně 100 µm a s rychlostí až 100 mm/s. Protože systém dokáže měřit „za jízdy“, výsledkem je klidová doba pixelu pouhá 1 ms.

Analýza rozložení prvků u velkých vzorků s maximálním výkonem:

•    Měřicí rám přístroje M6 JETSTREAM lze sklopit, takže vzorky je možné měřit ve vodorovné i svislé poloze.
•    Velikost stopy přístroje M6 JETSTREAM lze přizpůsobit v pěti krocích tak, aby odpovídala struktuře vzorku a požadovanému plošnému rozlišení.
•    K detekci fluorescenčního záření slouží moderní křemíkové SDD detektory Bruker XFlash®. Vyznačují se vysokými čítacími rychlostmi a nejlepším energiovým rozlišením v jejich širokém intervalu.
•    Speciální bezpečnostní obvody zajišťují optimální ochranu uživatele proti ozáření rentgenovými paprsky.
•    Kolizi s měřeným předmětem brání ultrazvukové měření vzdálenosti.
•    M6 JETSTREAM lze díky jeho mobilitě umístit přímo k měřenému objektu bez ohledu na jeho velikost.
•    Přístroj lze rozložit na čtyři části a snadno přepravovat.

Pro více informací navštivte web výrobce M6 JETSTREAM, nebo nás kontaktujte.
další produkty této měřící techniky:
      • M4 TORNADO PLUS
      • M4 TORNADO
      • M2 BLIZZARD
      • M1 MISTRAL
      • S4 T-STAR
      • S2 PICOFOX

x

M6 JETSTREAM

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: