Nejkompaktnější TXRF analyzátor na světě


S2 PICOFOX
je světově první přenosný stolní spektrometr pro rychlou kvantitativní a semi-kvantitativní víceprvkovou mikroanalýzu tekutin, suspenzí, pevných látek a kontaminací za použití principu RTG fluorescenční spektroskopie s úplným odrazem (total reflection X-ray fluorescence spectroscopy).


Dosažením detekčních limitů v rozsahu ppm a ppb se S2 PICOFOX stává optimálním nástrojem pro stopovou prvkovou analýzu. Výhody jsou zřejmé zejména v těchto případech: malá množství vzorku, kapalné vzorky s vysokým obsahem matrice a často se měnící typ vzorku.


Vzhledem ke své úplné nezávislosti jakéhokoliv chladícího média může být analyzátor používán nejen v laboratoři, ale také na místě analýzy v terénu.


Pro mnoho aplikací se může S2 PICOFOX stát významným vylepšením Vašeho stávajícího AAS nebo ICP-OES systému.


Klíčové výhody TXRF ve srovnání s AAS a ICP-OES jsou:

- simultánní víceprvková stopová analýza včetně halogenidů
- analýza malého množství vzorku v nanogramovém nebo mikrogramovém rozmezí
- jednoduchá kvantifikace za použití vnitřního standardu
- vhodnost pro různé typy vzorků a aplikace
- přenosný systém pro rychlou terénní analýzu
- žádné paměťové efekty (matrice)
- nízké provozní náklady, bez potřeby jakéhokoliv média, spotřebního materiálu nebo pravidelných údržeb


Více informací naleznete na webu S2 PICOFOX, nebo nás kontaktujte.
další produkty této měřící techniky:
      • M4 TORNADO PLUS
      • M4 TORNADO
      • M2 BLIZZARD
      • M1 MISTRAL
      • M6 JETSTREAM
      • S4 T-STAR

x

S2 PICOFOX

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: