Stolní, vlnově disperzní XRF spektrometr

S6 JAGUAR
kombinuje excelentní analytický výkon založený na nejnovějších technologiích s kompaktní velikostí a jednoduchou instalací: Plug-and-Analyze.

Vlnově disperzní analyzátor připravený pro průmysl

S6 JAGUAR nabízí více analytického výkonu než jiné kompaktní WDXRF přístroje s typickým měřícím časem až o více než 50 % kratším díky novému kompaktnímu WDXRF goniometru, těsně uspořádané optice a 400 W excitačnímu zdroji. S6 JAGUAR zajišťuje excelentní přesnost a rozlišení pro kontrolu kvality v průmyslových laboratořích díky zcela novému detektoru HighSense XE s lineárním rozsahem více než 2 milionů cps.

Komponenty S6 JAGUAR jsou dobře chráněné díky technologii SampleCare zajištující nejvyšší koeficient využití a minimální cenu provozu zejména pro práškové nebo tekuté vzorky.

Všestrannost pro výzkum a akademii

Nový kompaktní WDXRF goniometr s technologií HighSense vylepšuje jak citlivost, tak spektrální rozlišení a poskytuje tak výkon a flexibilitu pro akademii a materiálový výzkum. S6 JAGUAR umožňuje rychlou, více-prvkovou analýzu pro celý rozsah koncentrací od ppm do 100% díky až čtyřem maskám pro různé velikosti vzorků, až čtyřem krystalům analyzátoru a dvěma detektorům.

Bez-standardový kvantifikační software SMART-QUANT WD založený na algoritmu fundamentálních parametrů zaručuje přesné výsledky i pro naprosto neznámé vzorky.

Více informací naleznete na S6 JAGUAR, nebo se obraťte na nás.
další produkty této měřící techniky:
      • XFlash® 7
      • CTX
      • S8 LION
      • S8 TIGER Series 2
      • S2 PUMA
      • S2 POLAR
      • S1 TITAN
      • TRACER

x

S6 JAGUAR

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: