Opterra

Zobrazování živých buněk: 4D fluorescenční konfokální mikroskopie

Konfokální swept-field fluorescenční mikroskop Opterra používá 1D soustavu dírek aby dosáhl kombinaci rozlišení tradičních konfokálních systémů s rychlostí typicky spojovanou s wide-field mikroskopií. Díky krátkému času akvizice Opterra zároveň chrání buňky před přílišným osvětlením a je ideálním nástrojem pro pokročilé zobrazování živých buněk.

Výhody oproti konfokální mikroskopii s rotujícím diskem

Udržuje i velmi citlivé vzorky živé a zachovává jejich buněčné funkce velmi blízko přirozeným podmínkám. Opterra je ideální pro studie od lokalizace a přesunu proteinů po dynamiku jader, mikrotubul a vezikul.

Flexibilita v rychlosti, rozlišení a intenzitě fluorescence

Opterra používá unikání skener, který obsahuje jak dírky tak štěrbiny, což umožňuje pružně měnit rychlost, rozlišení a intenzitu. Díky tomu je mikroskop Opterra vhodný pro řadu aplikací v life science.

Uniformita osvětlení pro kvantitativní analýzu snímků ve všech rozměrech

Garantovaná uniformita osvětlení mikroskopu Opterra funguje s více dichroickými filtry a poskytuje bezkonkurenční kvantitativní výkon bez další kalibrace. Kvantitativní analýzu intenzity fluorescence tak lze provádět i napříč snímky.

Nízká fototoxicita a fotobělení pro časosběrné studie

Opterra umožňuje výzkum vysoce citlivých vzorků díky minimalizaci dávky excitačního záření. Udržovaní buněčných funkcí blízko přirozeným biologickým podmínkám je kritická podmínka pro delší fluorescenční studie.

Ultrarychlé zobrazování rychlostí života

Vylepšená swept-field konfokální skenovací technologie mikroskopu Opterra umožňuje zobrazování vysokou rychlostí až stovek snímků za sekundu, s vhodnou kamerou i více než tisíc snímků za sekundu. Díky tomu budete moci zachytit fyziologické procesy v reálném čase včetně rychlých přechodových jevů.

Mám zájem o přístroj

Opterra

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání