MĚŘICÍ TECHNIKY:

3D optické mikroskopy


3D optické mikroskopy (profilometry) nabízí nejspolehlivější charakterizaci povrchu materiálu pomocí interferometrie s bílým světlem. Bezkontaktní 3D měření umožňuje vyhodnotit povrchové nerovnosti od řádu nanometru až po milimetrová měřítka s rozlišením pod hranicí jednoho angströmu.

Základním modelem 3D optických mikroskopů Bruker je Contour GT-K, Contour GT-I navíc nabízí naklápění měřící hlavy a Contour GT-X přichází s plnou automatizací a samo kalibračním laserem. Ke všem zmíněným přístrojům lze pořídit modul Elite, který zajišuje snímání reálné barvy povrchu. Pro bezkontaktní měření a analýzu velkých vzorků slouží přístroj NPFLEX, také s možností měření Leading Angle.

Stránky 3D optických mikroskopů Bruker


      • ContourGT-X
      • ContourGT-I
      • ContourGT-K
      • NPFLEX
      • Contour LS-K

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: