MĚŘICÍ TECHNIKY:

Elektronová paramagnetická rezonance


Elektronová paramagnetická rezonance (EPR) je jediná metoda pro přímou detekci paramagnetických částic, díky čemuž nalézá aplikace napříč širokým spektrem oblastí od kontroly kvality až k výzkumu molekul v materiálových a biologických disciplínách nebo také v kvantové fyzice.

Bruker je přední světový dodavatel spektrometrických systémů založených na EPR. Nabízené produktové řady zahrnují spektrometry pro výzkum (řada ELEXIS), kompaktní přístroje (řady EMXplus a EMXmicro), přístroje pro rutinní analýzu (EMXnano) a kontrolu kvality (e-scan).

Stránky EPR spektrometrů Bruker


      • ELEXSYS-II
      • EMXplus
      • EMXmikro

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: