MĚŘICÍ TECHNIKY:

Konfokální mikroskopy


Fluorescenční mikroskopy firmy Bruker poskytují celou škálu řešení pro Live Sciences.

Konfokální swept-field mikroskop Opterra umožňuje biologům studovat funkce a strukturu živých buněk při dříve nedostupných rychlostech a délce trvání.

Stránky fluorescenčních mikroskopů Bruker


      • Konfokální fluorescenční mikroskop Opterra

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: