MĚŘICÍ TECHNIKY:

Light Sheet mikroskopy


Fluorescenční mikroskopy firmy Bruker poskytují celou škálu řešení pro Live Sciences.

Technologie Light Sheet významně snižuje dávku světla, a tedy i fotoxicitu a bělení vzorků. Navíc díky geometrii uspořádání experimentu umožňuje 3D rekonstrukci pozorovaných vzorků.

Stránky fluorescenčních mikroskopů Bruker


      • Light sheet mikroskop TruLive3D Imager
      • Light sheet mikroskop LCS SPIM
      • Light sheet mikroskop QuVi-SPIM
      • Light sheet mikroskop MuVi-SPIM
      • Light sheet mikroskop InVi-SPIM

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: