MĚŘICÍ TECHNIKY:

Měření optických členů


Spektrofotometry EssentOptics slouží pro bezobslužnou charakterizaci optických členů a jejich sestav. Spektrofotometr LINZA 150 je speciálně určený pro měření čoček a objektivů a spektrofotometr PHOTON RT pro charakterizaci optických povlaků na rovinných substrátech.

Více o výrobci EssentOptics


      • Spektrofotometr PHOTON RT
      • Spektrofotometr LINZA 150

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: