MĚŘICÍ TECHNIKY:

Superrezoluční mikroskopy


Fluorescenční mikroskopy firmy Bruker poskytují celou škálu řešení pro Live Sciences.

Superrezoluční mikroskop Vutara nastavuje nový standard pro prostupnost vzorků v superrezoluční mikroskopii.

Stránky fluorescenčních mikroskopů Bruker


      • Superrezoluční mikroskop Vutara

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: