Konference konzervátorů-restaurátorů 2022 v Třebíči

13. září, 2022
Třebíč
Forenzní konference
Forenzní konference

Přijďte se za námi podívat na konferenci Konference konzervátorů-restaurátorů 2022 v Třebíči.

Konference si klade za cíl prezentovat nové trendy a příklady správné praxe v péči o kulturní dědictví. Představeny budou výsledky průzkumů historických materiálů, nové postupy a prostředky určené pro ošetření a dlouhodobé uchovávání předmětů movitého i nemovitého kulturního dědictví, stejně tak i případové studie konzervátorských zásahů. Pozornost bude též věnována etickým otázkám výkonu profese konzervátora-restaurátora v návaznosti na muzejní praxi. Konference proběhne formou přednášek a posterových prezentací s následnou diskuzí. Nedílnou součástí programu bude také odborná exkurze zahrnující návštěvu muzejních expozic a vybraných památek města Třebíče a kraje Vysočiny. V rámci konference se bude konat též Plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.

Registrovat se můžete ZDE.

Nadcházející události

19
Září