NMR Valtice, 2023

2.
– 5. dubna, 2023
Valtice

Středoevropské setkání NMR uživatelů

nmr valtice

NMR ve Valticích je každoroční setkání komunity nukleární magnetické rezonance a slouží jako hlavní mezinárodní fórum pro podávání zpráv o vynikajícím výzkumu a vývoji nových metod, technik a nástrojů NMR pro výzkum a aplikace ve vědě a technice.

Jsme již tradičním sponzorem této akce. Neváhejte nás na této konferenci oslovit.

36. konference NMR Valtice se bude konat 2 – 5. dubna 2023.
Konference poskytne prostro pro výměnu nápadů pro všechny, kteří jsou aktivní v oblasti nukleární magnetické rezonance a vyvíjejí nové NMR metody, techniky a nástroje pro výzkum a aplikace ve vědě a technice. Záměrem je vytvořit pro účastníky konference příjemnou a přátelskou atmosféru v rámci vědecké akce na vysoké úrovni.

NMR Valtice – Valtice, Česká republika pořádá

CEITEC Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR), Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Nadcházející události