BRUKER


Firma Bruker je předním světovým výrobcem analytických přístrojů v oblastech:

•    Magnetická rezonance
•    Mikroskopie atomových sil
•    Hmotnostní spektrometrie
•    Infračervená spektroskopie
•    Rentgenové fluorescence a difrakce
•    Fluorescenční a superrezoluční mikroskopie
•    a dalších

Přístroje Bruker nalézají široké uplatnění v mnoha oblastech akademického či průmyslového výzkumu a vývoje (R&D) nebo kontroly kvality (QA/QC).

Snahou firmy Bruker je nabízet nejen samotné analytické přístroje, ale také komplexní řešení zahrnující mimo jiné zařízení pro automatickou přípravu vzorků nebo vlastní software pro sběr, vyhodnocování a následnou efektivní správu získaných dat.

Pro více informací navštivte stránky výrobce: https://www.bruker.com/


  Dodáváme přístroje těchto společností:


x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: