Digitalization, Sustainability, and Process Analytical Technology

21. září, 2022
Online

Trends in Pharmaceutical and Bio-Pharmaceutical Industry

Udržitelnost, která je často rozdělena na ekonomické, environmentální a sociální koncepty, lze definovat jako schopnost udržovat nebo podporovat proces v průběhu času. Další definice zahrnují schopnost naplňovat potřeby současné generace, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací, a zároveň zajistit rovnováhu mezi ekonomickým růstem, péčí o životní prostředí a sociální prosperitou. Co to ale skutečně znamená pro vaši firmu a jak to lze prakticky realizovat? Podobně je tomu i s digitalizací. Co je digitalizace v kontextu (bio)farmaceutického průmyslu? Pomáhá digitalizace udržitelnosti, nebo má sama o sobě dopad na životní prostředí?

To vše a mnoho jiného bude hlavním tématem webináře. Další informace o webináři naleznete zde.

Nadcházející události

19
-22
Květen
Valtice
20
-22
Květen
Hotel Atrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry