European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022 and 16th Multinational Congress on Microscopy

4. září, 2022
Brno
Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno
Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno

Evropské symposium o analytické spektrometrii (ESAS) a 17. česko-slovenská spektroskopická konference (CSSC) je mezinárodní společné vědecké setkání, jehož cílem je sdílet nejnovější poznatky, vyměňovat si nápady, zkoumat nové směry a iniciovat možnou spolupráci v oblasti analytické spektrometrie. Přední vědci a výzkumníci budou pozváni, aby na této konferenci prezentovali své nejaktuálnější výsledky, vyměnili si vzrušující nápady a zkušenosti a podívali se na budoucí vývoj. Cílem tohoto společného setkání je shromáždit odborníky z univerzit, akademické sféry, oficiálních center, různých laboratoří a průmyslu v celosvětovém měřítku, shrnout současný pokrok v různých oblastech spektroskopie a trendy v aplikacích, jako jsou chemické , ekologických, geologických, biologických, potravinářských, farmaceutických a průmyslových materiálů a podněcovat kontakty a vzájemnou výměnu zkušeností a nápadů.

Témata sympozia/konference

 • Spektroskopie a spektrometrie: teorie, techniky, trendy, vývoj a aplikace v analýze chemických, environmentálních, geologických, biologických, potravinářských, farmaceutických, průmyslových a dalších materiálů
 • Atomová spektrometrie (AAS, AFS, OES atd.)
 • Molekulární spektrometrie/spektroskopie (UV-Vis, NMR, Raman, IR, atd.)
 • Rentgenová spektrometrie (EDS, WDS, XRF, PIXE, XANES, EXAFS atd.)
 • Hmotnostní spektrometrie (LC-MS, GC-MS, ESI MS, MALDI – MS, ICP-MS, TIMS, SIMS atd.)
 • Instrumentální radioanalytické metody (gama spektroskopie, NAA atd.)
 • Mössbauerova spektroskopie
 • Laserová spektroskopie
 • Synchrotronové techniky
 • Speciální spektroskopické techniky
 • Příprava vzorků a techniky zavádění
 • Stopová a ultrastopová analýza
 • Speciační analýza
 • Kvalita měření a metrologie

Více informací o European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022 a přihlásit se můžete zde a

16th Multinational Congress on Microscopy zde.

Nadcházející události