NanoOstrava

15.
– 18. května, 2023
Ostrava

Osmý ročník mezinárodního konference „Nanomaterials and Nanotechnologies Meeting“ v Ostravě, pořádané ve spolupráci s vědci z Centra nanotechnologií, CEET, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ústavu geoniky AV ČR.

Letošní konference se bude konat v unikátní lokalitě „Dolní Vítkovice – DOV„, která je industriální památkou dnes sloužící jako vzdělávací, společenské a kulturní centrum.

Mezinárodní konference NanoOstrava 2023 bude letos HYBRIDNÍ (na živo i virtuální formou).

Setkání poskytne dostatek příležitostí pro otevřenou diskusi mezi vědci, studenty a zástupci firem se zájmem o výzkum a vývoj nanomateriálů a nanotechnologií.

Tři vědecké sekce věnované energii, životnímu prostředí a charakterizaci materiálů v nanovědě budou plné světově uznávaných vědců a řady vědců a řečníků z průmyslu. Konference podporuje mladé vědce a nadšené studenty a pomáhá otevírat dveře vědecké kariéře.

Nadcházející události