Seminář: Production of High-Performance Cement at Lowest Costs enabled by Latest Analytical Technology

14. prosince, 2022
Online

Moderní cementářský průmysl silně spoléhá na nejmodernější analytické nástroje pro řízení procesů a kvality, aby byla zajištěna jednoduchá a nákladově efektivní výroba. Hrají zde klíčovou roli technologie rentgenové fluorescence (XRF) a rentgenové difrakce (XRD) pro kvantitativní elementární a fázovou analýzu.

XRF a XRD se používají ve všech výrobních krocích, od ověřování surovin, jako je sádra a vápenec, přes meziprodukty, jako je horká moučka a slínek, až po konečnou kontrolu kvality hotového cementového produktu.

Bruker nabízí kompletní portfolio XRF spektrometrů a XRD difraktometrů, které splňují náročné analytické požadavky v cementářském průmyslu. Přístroje jsou kompatibilní s normami ASTM C114 a ISO 29581-2 / DIN EN 196-2.

V tomto online semináři odborníci vysvětlí možností XRF a XRD. Ve dvou přímých relacích z laboratoře bude názorně ukázáno, jak ovládat spektrometry a budou poskytnuty cenné tipy a triky týkající se přípravy vzorků a manipulace s nimi. Seminář je zvláště zajímavý pro QA a manažery laboratoří, techniky a výzkumné pracovníky.

Nadcházející události