Using micro-XRF for Qualitative Analysis

19. října, 2022
Online

Na webináři „Back to the Roots“ série o micro-XRF analýze odborníci Bruker Nano Analytic představí potenciál mikro-XRF jako techniky pro kvalitativní analýzu.

Budeme ilustrovat potenciál kvalitativního mikro-XRF předložením řady příkladů a také zdůrazněním některých speciálních funkcí M4 TORNADO a M6 JETSTREAM, které lze použít k podpoře tohoto typu analýzy.

Diskutované příklady budou zahrnovat listy rostlin jako tlusté (ale ne nekonečně silné) vrstvené komplexní vzorky, stejně jako jádra vlhkého sedimentu a některé neploché vzorky, představující případy, kdy kvantifikace není možná kvůli nedefinovanému složení nebo geometrii. Kromě toho bude diskutováno použití Comptonova rozptylu nebo Braggovy difrakce jako prostředku k pochopení vzorku.

Kdo by se měl zúčastnit?

  • Materiálový inženýři
  • Geologové a biologové
  • Odborníci v oblasti analýzy poruch materiálů
  • Uživatelé softwaru M4 se zájmem o optimalizaci podmínek skenování

Nadcházející události