BRUKER

Firma Bruker je předním světovým výrobcem analytických přístrojů v oblastech: Magnetická rezonanceMikroskopie atomových silHmotnostní spektrometrieInfračervená spektroskopieRentgenové fluorescence a difrakceFluorescenční a superrezoluční mikroskopiea dalších Přístroje Bruker nalézají široké uplatnění v mnoha oblastech akademického či průmyslového výzkumu a vývoje (R&D) nebo kontroly kvality (QA/QC). Snahou firmy Bruker je nabízet nejen samotné analytické...

BESTEC

Německá firma BESTEC založena v roku 1990 nabízí vakuové zařízení pro povrchovou analýzu, depoziční aparatury a vybavení pro synchrotrony. Všechny systémy jsou přizpůsobené podle požadavků zákazníků. BESTEC dodává inovativní řešení se zaměřením na sofistikované a spolehlivé zařízení a také standardní produkty vyvíjené během mnoha let tak, aby mohli být zabudované...

SENTECH

SENTECH Instruments je německá společnost, která vyvíjí a vyrábí přístroje světové úrovně pro přípravu a leptání tenkých vrstev (RIE/PECVD, ALD), optickou charakterizaci tenkých vrstev (metody spektroskopické elipsometrie a reflektometrie) a kontrolu a charakterizaci fotovoltaických prvků.

TechnoTeam

Německá společnost TechnoTeam se specializuje na zařízení pro měření jasu, barev a osvětlení pro laboratorní i průmyslové aplikace.

Kore

Britská firma KORE je malý výrobce specializující se zejména na hmotnostní spektrometry a příbuzné vakuové komponenty, které může využít např. při výrobě hmotnostních spektrometrů sekundárních iontů - ToF-SIMS. ToF-SIMS v podání KORE představuje podstatně levnější variantu k přístrojům renomovanýjších značek, přesto poskytuje srovnatelný výkon.

Createc

Německá firma CREATEC je předním výrobcem UHV systémů a komponent vakuové techniky. Do portfolia tohoto výrobce patří: nízkoteplotní UHV SPM systémy (4K UHV STM/AFM)MBE systémyodpařovací cely Ve spolupráci s firmami BESTEC a SPECS můžeme vzájemně kombinovat různé UHV techniky.

SEC

Korejská společnost SEC se specializuje na poli kompaktních, stolních (table-top) elektronových mikroskopů, které umožňují snadno získat kvalitní snímky povrchu s velkým rozlišením.

Moorfield Nanotechnology

Moorfield Nanotechnology je britská společnost, která se specializuje na systémy pro mikro a nanofabrikaci zejména v podmínkách čistých prostor: PVD, CVD, leptání a žíhání. Společnost Moorfield Nanotechnology byla založena v roce 1995 za účelem poskytování poradenství v oblasti vakuové technologie. Od té doby se společnost rozrostla, nejprve o poskytování údržby...

PREVAC

Polská firma PREVAC vyrábí širokou škálu přístrojů souvisejících s vakuovými technologiemi – od vývěv a vakuových komor a měrek, přes komponenty a příslušenství analytických, depozičních i jiných technik až po kompletní systémy dle specifikací zákazníka.

Specac

Specac je britská firma s dlouholetou tradicí výroby laboratorního příslušenství. Specializuje se na příslušenství pro: Rentgenovou fluprescenti (XRF)Infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací (FTIR)Blízkou infračervenou spektroskopii (NIR)

XRF Scientific

Firma XRF Scientific je australská firma zaměřená na vývoj a výrobu laboratorního příslušenství pro rentgenovou (XRF) spektroskopii. Firma působí celosvětově skrze mnoho distributorů a disponuje ukázkovou laboratoří v Belgii. Jejich sortiment cílí jak na malé analytické laboratoře, tak i na velké průmyslové společnosti – hlavně v těžebním a stavebním oboru.   V jejich portfoliu lze...

MTI Corporation

Americká firma se sídle m v Richmondu v Kalifornii, založena roku 1994 jako výrobce monokrystalického substrátu pro polovodičové vrstvy. V současnosti je firma dodavatelem celého spektra laboratorního vybavení a spotřebních materiálu. Jejich hlavní kategorie produktů jsou: Vybavení pro výzkum bateriíKrystaly a další materiály (napařené vrstvy, keramické substráty, …)Zařízení pro přípravu...