BRUKER

Přední světový výrobce analytických přístrojů pro výzkumu a vývoje (R&D) a kontrolu kvality (QA/QC).

mtm-bruker-logo

Firma Bruker je předním světovým výrobcem analytických přístrojů v oblastech:

  • Magnetická rezonance
  • Mikroskopie atomových sil
  • Hmotnostní spektrometrie
  • Infračervená spektroskopie
  • Rentgenové fluorescence a difrakce
  • Fluorescenční a superrezoluční mikroskopie
  • a dalších

Přístroje Bruker nalézají široké uplatnění v mnoha oblastech akademického či průmyslového výzkumu a vývoje (R&D) nebo kontroly kvality (QA/QC).

Snahou firmy Bruker je nabízet nejen samotné analytické přístroje, ale také komplexní řešení zahrnující mimo jiné zařízení pro automatickou přípravu vzorků nebo vlastní software pro sběr, vyhodnocování a následnou efektivní správu získaných dat.

Pro více informací navštivte web výrobce »