LED Checker

Automatické testování LED diod a LED sestav

LED checker je jasová kamera dedikovaná pro rychlé automatickému testování LED diod například pro vnitřní i vnější osvětlení, nebo automobilový průmysl. LED checker splňuje požadavky pro kvalitní a spolehlivé měření fotometrických dat jednotlivých LED diod i jejich sestav ve zlomku vteřiny, díky vysokému dynamickému rozsahu a přesnosti měřící kamery. Ze snímků jasu je možné určit gradienty a uniformitu světelných zdrojů, volitelně je možné měřit také barvu světla ve světelném prostoru CIE. V závislosti na Vaší specifické aplikaci může být LED dioda měřena přímo nebo nepřímo přes filtr.

Pro rychlé zpracování a vyhodnocení snímků jsou vyvinuty speciální procedury, tak aby bylo možné LED checker použít přímo ve výrobě.

Mám zájem o přístroj

LED Checker

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání

Související přístroje