Mechanické testování

Indentory a tribometry jsou klíčové pro hodnocení mechanických vlastností materiálů, jako je tvrdost a opotřebení, což je esenciální pro vývoj nových materiálů a zlepšení existujících produktů. Reometry a viskozimetry zase poskytují cenné údaje o viskozitě a mechanickém chování polymerů, gelů a dalších komplexních tekutin. Dilatometry jsou nezbytné pro studium rozpínání materiálů při změnách teploty, což je klíčové pro materiálový výzkum a vývoj. Metoda flash diffusivity umožňuje rychlé měření tepelných vlastností, což je kritické pro vývoj materiálů s optimalizovanými tepelnými vlastnostmi. Přístroje pro testování gumy zajišťují, že produkty splňují všechny průmyslové normy a specifikace.