LINZA 150

Širokospektrální měření propustnosti a odrazivosti čoček a objektivů v jednom přístroji

Charakterizace čoček je dosti složitý technický problém kvůli různorodosti jejich tvarů a velikostí a optických charakteristik, a i měření jednotlivé čočky je technicky náročné. V praxi se tak často používají referenční vzorky (witness samples). Kvůli povaze depozičních technologií je ovšem zpravidla a na čočkách na referenčních vzorcích připravená mírně odlišná tenká vrstva.

Spektrofotometr LINZA 150 využívá unikátní princip měření afokálním uspořádáním čoček. Díky tomu je možné dokonce vyhodnotit data z různých částí čočky a zpětně optimalizovat depoziční proces.

LINZA 150 umožňuje charakterizaci čoček o průměru 10 – 120 mm, měření propustnosti pak až do 150 mm. Maximální velikost sestav čoček je pak 150 x 240 mm. Dále vyniká výbornou stabilitou a opakovatelností. Přístroj se dodává ve dvou variantách VIR-NIR (380 – 1700 nm) a UV-VIS-NIR (185 – 1700 nm).

Mám zájem o přístroj

LINZA 150

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání

Související přístroje