M4 TORNADO

2-D μ-XRF spektrometr s excelentní rychlostí a přesností

M4 TORNADO je stolní μ-XRF spektrometr pro analýzu všech druhů vzorků, zejména pak pro nehomogenní vzorky nebo dokonce vzorky nepravidelných tvarů a s hrubými povrchy. Objemná vzorková komora dovoluje mapování i velkých vzorků na ploše až 190 x 160 mm. Systém lze používat v režimu vakua – pro detekci lehkých prvků – nebo ve vzduchu.

Efektivní excitace vzorku a nejvyšší prostorové rozlišení

M4 TORNADO využívá pokročilou polykapilární optiku, která je schopná kolimovat velmi intenzivní excitační svazek do bodu o průměru < 25 μm (pro Mo K záření). Použití až dvou rentgenek s různými anodovými materiály umožňuje přizpůsobení přístroje zvláštním analytickým úkolům a zvyšuje citlivost a rychlost měření pro vybrané skupiny prvků. Krom toho, pro filtraci primárního záření lze využít až 5 filtrů.

Nejvyšší detekční účinnost se SDD XFlash®

M4 TORNADO je vybaven nejnovějším detektorem XFlash na bázi SDD (Silicon Drift Detector), který poskytuje nejvyšší rychlostí čítání > 310 kcps a rozlišení energie lepší než 145 eV. To zaručuje optimální rozlišení píků a nejkratší dobu měření. Současně lze nainstalovat až tři XFlash® detektory, což zvyšuje rychlost analýzy. Vzhledem k tomu, že detektory jsou umístěny oproti sobě pod úhlem, snižuje se tak efekt stínění způsobený topografií vzorku, což dále pomáhá identifikovat difrakční píky.

Rychlé mapování a snadnost použití

Držák vzorku TurboSpeed s pohybem v osách ​​X, Y a Z podporuje tzv. analýzu „on the fly“, tedy měření během pohybu držáku. Díky vysoké rychlosti pohybu až 100 mm/s a akvizičnímu času na pixel i méně než 1 ms je možné získat první přehledové informace o vzorku už v průběhu minut. Vymezení bodů, čar a ploch pro měření usnadňuje duální video-mikroskop s variabilním zvětšováním. Tento systém lze také použít pro záznam obrazu vzorku.

Mám zájem o přístroj

M4 TORNADO

Kontaktujte našeho obchodníka

Boris Míč

Boris Míč

obchodní zástupce

XRF, XRD, SCD, TD-NMR, EPR

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM