S2 PICOFOX

Nejkompaktnější TXRF analyzátor na světě

S2 PICOFOX je světově první přenosný stolní spektrometr pro rychlou kvantitativní a semi-kvantitativní víceprvkovou mikroanalýzu tekutin, suspenzí, pevných látek a kontaminací za použití principu RTG fluorescenční spektroskopie s úplným odrazem (total reflection X-ray fluorescence spectroscopy).


Dosažením detekčních limitů v rozsahu ppm a ppb se S2 PICOFOX stává optimálním nástrojem pro stopovou prvkovou analýzu. Výhody jsou zřejmé zejména v těchto případech: malá množství vzorku, kapalné vzorky s vysokým obsahem matrice a často se měnící typ vzorku. Vzhledem ke své úplné nezávislosti jakéhokoliv chladícího média může být analyzátor používán nejen v laboratoři, ale také na místě analýzy v terénu.

Pro mnoho aplikací se může S2 PICOFOX stát významným vylepšením Vašeho stávajícího AAS nebo ICP-OES systému.

Klíčové výhody TXRF ve srovnání s AAS a ICP-OES jsou:

  • simultánní víceprvková stopová analýza včetně halogenidů
  • analýza malého množství vzorku v nanogramovém nebo mikrogramovém rozmezí
  • jednoduchá kvantifikace za použití vnitřního standardu
  • vhodnost pro různé typy vzorků a aplikace
  • přenosný systém pro rychlou terénní analýzu
  • žádné paměťové efekty (matrice)
  • nízké provozní náklady, bez potřeby jakéhokoliv média, spotřebního materiálu nebo pravidelných údržeb

Mám zájem o přístroj

S2 PICOFOX

Kontaktujte našeho obchodníka

Boris Míč

Boris Míč

obchodní zástupce

XRF, XRD, SCD, TD-NMR, EPR

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM