NanoWizard® NanoOptics

Optika v nanoměřítku

NanoWizard® NanoOptics AFM je optimalizován pro širokou škálu aplikací od optického zobrazování v nanoměřítku pomocí SNOM apertury až po experimenty zahrnující světelné interakce se vzorkem, jako je absorpce, excitace, nelineární efekty a zhášení.

Optické experimenty v blízkém poli

Detekce jednotlivých fotonů a rozlišení subvlnových délek. Ideální pro studium optických povrchových vlastností, kvantových teček a metamateriálů.

Unikátní

Optické zobrazování v nanoměřítku

Bezproblémová integrace s pokročilými fluorescenčními technikami, Ramanovou spektroskopií a časově korelovanými systémy počítání jednotlivých fotonů. Integrovaný port pro aplikace SNOM.

Nanomanipulace

Uživatelsky definované experimenty

Korelační údaje. Nejvyšší prostorové rozlišení v rozsahu nanometrů. Navrženo pro stabilitu a práci v kapalinách. Ideální pro aplikace BioTERS.

Špičková technologie pro studium nanooptických jevů

Nová hlava NanoWizard® NanoOptics přichází s vynikajícím fyzickým a optickým přístupem ke vzorku shora i zespodu, stejně jako zepředu a ze strany, i v době kdy je hlava a kondenzor na svém místě. NanoWizard® NanoOptics má navíc integrovaný port pro aplikace SNOM optických vláken.

Protože stabilita a reprodukovatelnost polohování a skenování hrotu SPM jsou zásadní pro aplikace, u kterých je vyžadováno shromáždění dat z jednotlivých fotonů po dlouhou dobu, byl pro ně systém optimalizován. Vylepšené řízení s uzavřenou smyčkou na 5 nebo 6 osách a nejvyšší rezonanční frekvence skeneru v Z poskytují výkon skeneru, který dříve nebyl v komerčním AFM dostupný. To zajišťuje nejvyšší kvalitu dat pro zobrazování a měření síly ve vzduchu a kapalinách.

Nový kontroler Vortis™ Advanced SPM poskytuje unikátní technologii poskytující nízkou hladinou šumu, vysokou rychlost sběru dat a maximální všestrannost. Pokročilá elektronika a software pro vícenásobné zpětnovazební ovládání, nejvyšší šířka pásma a přístup ke všem signálům v kombinaci se schopností pracovat s uživatelsky psanými skripty jsou klíčové prvky pro úspěšné experimenty. Synchronizace dat AFM a spektrometru je dosažena uživatelsky přívětivým softwarovým rozhraním.

NanoWizard® AFM je navržen pro optimální použití v kapalinách a je dodáván s parozábranou, zapouzdřenými piezoelektrickými články a řadou speciálních kapalinových cel. Systém lze také použít ve vzduchu nebo v prostředí s regulovaným plynem.

Flexibilita softwaru a řada příslušenství zajišťuje, že je systém připravený na jakékoli uživatelsky definované experimenty. Nově vyvinutý detekční modul pro citlivé detektory jako jsou APD a PMT poskytuje vynikající výsledky díky zásadnímu potlačení rozptýleného světla.

Optické experimenty v blízkém poli

Experimenty SNOM rozptylového typu (sSNOM)

Nový systém je perfektní pro aplikace s modifikovanými hroty pro fluorescenci s „nano-anténami“ vyrobenými z nanofabrikovaných nebo chemicky upravených hrotů. Jako alternativu ke konzolovým optickým sondám lze s novým modulem STM (Scanning Tunneling Microscopy) použít hroty STM.

 Detekční modul na bočním portu mikroskopu Leica.

Nanomanipulace v optickém poli
Nový systém je ideální pro studium optických povrchových vlastností barviv a markerů, kvantových teček/tyček nebo metamateriálů, jako je zhášení nebo generování plasmonu v kombinaci s topografií, nanomechanickými, elektrickými a magnetickými vlastnostmi. Díky symetrickému designu stolku a hlavy a také nejnovější technologii uzavřeného skeneru v 5- nebo 6osé konfiguraci dosahuje dlouhodobé stability a reprodukovatelnosti nejvyšší možné úrovně.

Mám zájem o přístroj

NanoWizard® NanoOptics

Kontaktujte našeho obchodníka

Dušan Novotný

Dušan Novotný

obchodní zástupce

Příprava a charakterizace materiálů

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM