SurfaceSeer

Povrchová analýza pomocí statického TOF-SIMS


SurfaceSeer jsou kompaktní, cenově dostupné TOF-SIMS spektrometry s rychlým sběrem dat a jednoduchým ovládáním. Hmotností spektrometry se dodávají s přednastavenou řídicí jednotkou, tak aby mohly rychle a efektivně složit pro zkoumání všech druhů povrchů bez nutnosti dlouhého zaškolování a nastavování.

SurfaceSeer se dodává ve dvou řadách:

SurfaceSeer-S byl navržen jako univerzální „pracovní kůň“ pro spektroskopii v pozitivních i negativních TOF-SIMS módech s hmotnostním rozlišením lepším než 2500.

SurfaceSeer-I byl navržen k vytváření chemických map v pozitivních a negativních TOF-SIMS módech s prostorovým rozlišením ~ 0,5 µm a hmotnostním rozlišením lepším než 3000.


Oba přístroje poskytují podobný výkon povrchové analýzy při menší než čtvrtinové ceně oproti high-end TOF-SIMS výzkumným zařízením.


Technické specifikace SurfaceSeer-S:

 • velmi vysoká povrchová citlivost (1× 109 atomů/cm2)
 • pozitivní a negativní SIMS na vodivých i nevodivých površích
 • rozlišení >2500 M/ΔM použitím time-of-flight Reflectron hmotnostního analyzátoru
 • hmotnostní rozsah >1000 m/z, přesnost ± 5 mamu.
 • oblasti analýzy od ~ 75 µm do 500 µm
 • separuje běžné organické sloučeniny od prvků, analýza izotopů
 • čištění odprášeného materiálu
 • 5 min čerpání komory
 • 1 min analýza
 • dostupná knihovna dat
 • velmi jednoduché použití (půldenní školení)

Technické specifikace SurfaceSeer-I:

 • velmi vysoká povrchová citlivost (1× 109 atomů/cm2)
 • pozitivní a negativní SIMS na vodivých i nevodivých površích
 • rozlišení >3000 M/ΔM použitím time-of-flight Reflectron hmotnostního analyzátoru
 • hmotnostní rozsah >1000 m/z, přesnost ± 5 mamu.
 • prostorové rozlišení ~ 0,5 µm
 • separuje běžné organické sloučeniny od prvků, analýza izotopů
 • čištění odprášeného materiálu
 • 5 min čerpání komory
 • 1 min analýza
 • dostupná knihovna dat
 • velmi jednoduché použití (jednodenní školení)

Mám zájem o přístroj

SurfaceSeer

Kontaktujte našeho obchodníka

Dušan Novotný

Dušan Novotný

obchodní zástupce

Příprava a charakterizace materiálů

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM