AvanceCore

AvanceCore

Řešení AvanceCore nabízí prémiové NMR spektrometry s vysokým rozlišením za přijatelnější cenu, díky čemuž je NMR dostupnější než kdykoli předtím.

Nukleární magnetická rezonance AvanceCore

  • Je plnohodnotné dvoukanálové 400 MHz NMR
  • Funkce lze flexibilně aktivovat a deaktivovat pomocí předplatného softwaru. Platíte jen za to, co potřebujete, když to potřebujete
  • AvanceCore nabízí kvalitu a vysoký výkon, za nižší cenu

Vlastnosti

NMR je extrémně výkonná analytická metoda. NMR AvanceCore je ideální nástroj pro řešení široké škály analytických otázek, včetně objasňování a ověřování struktury, molekulárních interakcí a kvantifikace.

Výhody

  • S NMR je to, co vidíte, přítomné. Chromatografická analýza vyžaduje procesní kroky, jako je vstřikování kapaliny nebo odpařování vzorku. Potenciální degradace vzorku nebo nežádoucí reakce komplikují přiřazení signálů.
  • NMR selektivně detekuje jádra, jako jsou 1H, 13C, 19F a 31P, která jsou přítomna v organických molekulách. U jiných analytických technik to není zřejmé. Například UV detektory pro chromatografii postrádají mnoho látek bez chromoforu. IR a hmotnostní detektory mají podobná omezení.
  • Pomocí NMR lze látky identifikovatkvantifikovat proti jakémukoli referenčnímu standardu. Jiné analytické metody spoléhají na referenční standard ze stejného materiálu.
  • 1D NMR experimenty lze provádět se standardními parametry pro většinu vzorků. Několik sloučenin je identifikováno a kvantifikováno z jednoho spektra. Například HPLC může také zajistit dobrou separaci a poměr signálu k šumu – za předpokladu, že metoda byla optimalizována pro konkrétní aplikaci. NMR vám pomůže ušetřit čas a peníze.

AvanceCore je dostupné NMR s vynikající disperzí a poměr signálu k šumu umožňují analýzu směsí až do koncentrací ppm. AvanceCore podporuje nejmodernější 2D NMR metody k objasnění molekulární struktury na atomární úrovni.

Konfigurace

Foundation: V nejzákladnější verzi poskytuje AvanceCore 1H NMR spektroskopii s vysokým rozlišením. Balíček obsahuje 400 MHz NMR magnet, konzolu a 5mm sondu.

Select: AvanceCore Select obsahuje veškerý hardware a software pro 1H a heteronukleární (13C, 31P…) nejmodernější experimenty.

Convenience: AvanceCore Convenience obsahuje 24polohový měnič vzorků. Software IconNMR umožňuje použití s otevřeným přístupem a automatizovaná rutinní měření.

Stroj roste s vašimi potřebami: Stávající AvanceCore lze snadno upgradovat z Foundation na Select a z Select na Convenience.

Mám zájem o přístroj

AvanceCore

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání