Nukleární magnetická rezonance

Nukleární magnetické rezonance (NMR) se používá pro studium struktury molekul, jejich interakcí, dynamiku molekul a kinetiku složení směsí. NMR je kvantitativní, nedestruktivní metoda pro analýzu v roztoků i pevných látek. Velikost analyzovaných molekul může sahat od malých organických molekul až do několika desítek kDa molekulární hmotnosti. NMR je komplementární k dalším analytickým technikám jako rentgenová krystalografie nebo hmotnostní spektrometrie. Firma Bruker nabízí výzkumné NMR spektrometry nejvyšší řady AvanceNeo a AvanceCore. Varianta Fourier 80 je pak založena na stejné technologii, ale v kompaktním provedení. Přístroje Fourier 80 jsou zaměřeny na typické aplikace s detekcí protonů a jader uhlíku. Bruker dále jako jediný nabízí komerční DNP-NMR spektrometr vysokou citlivostí díky využití dynamické jaderná polarizace (DNP - dynamic nuclear polarization). Rovněž nabízíme speciální řešení pro NMR mikroskopii, automatizaci měření a kombinaci s dalšími navazujícími technikami (Hyphenation Systems).