PHI Genesis

mtm-produkt-genesis_small

PHI Genesis je nejnovější generací vysoce úspěšné multitechnické produktové řady XPS společnosti PHI s patentovaným, monochromatickým, mikro-zaměřeným, skenovacím rentgenovým zdrojem PHI.

Je to snadno použitelný, plně automatizovaný systém s automatickým laděním a kalibrací a několika parkovacími polohami pro vysokou průchodnost.

Plně integrovaná multitechnická platforma PHI Genesis nabízí řadu volitelných zdrojů buzení, rozprašovacích iontových zdrojů a možností zpracování a přenosu vzorků. Tyto funkce jsou zásadní při studiu dnešních pokročilých materiálů a při podpoře vaší materiálové charakteristiky a potřeb při řešení problémů.

PHI Genesis nabízí vysokou citlivost a vysokou propustnost pro velké plochy a malé plochy do 5 µm a unikátní vysoce výkonné nedestruktivní hloubkové profilování pomocí volitelného zdroje tvrdého rentgenového Cr.

Přístroj je plně přizpůsobitelný pro všechny analytické potřeby.

Intuitivní navigace vzorku a spolehlivá identifikace oblasti analýzy

 • Unikátní skenovací rentgenová mikrosonda umožňuje navigaci podobnou SEM s ovládáním ukaž a klikni
 • Rentgenem indukované sekundární elektronové zobrazování (SXI) poskytuje dokonalou korelaci mezi zobrazovanými oblastmi a spektroskopií
 • SmartMosaic pro velkoplošnou navigaci SXI a rozsáhlé chemické mapování.

Jediný plně automatizovaný vysoce výkonný laboratorní multitechnický XPS/HAXPES přístroj na trhu komerčně dostupný

 • Manipulace s velkými vzorky
 • Více pozic pro měření
 • Automatizovaný přenos vzorků a manipulace
 • Rychlé automatické přepínání mezi režimy XPS a HAXPES

Optimalizované hloubkové profilování

 • Více možností iontových děl (monatomický Ar, C60, argonový klastr GCIB) pro různé organické, anorganické a smíšené materiály
 • Funkce 4osého stupně včetně rotace/naklánění a ohřevu/chlazení během naprašování
 • Vícebodové profilování v jediném kráteru rozprašováním pro on/off analýzu defektů a vzácné vzorky
 • Nastavitelný pevný úhel sběru pro lepší úhlové rozlišení pro analýzu s rozlišením úhlu s pokročilým softwarem pro vysoce výkonnou analýzu struktury filmu

Vynikající mikrooblastní analýza

 • Nejvyšší citlivost na malé plochy na trhu
 • <5 mikronů velikost mikrosondy v x a y pro Al rentgenový zdroj a <14 mikronů pro Cr rentgenový zdroj
 • Registrace snímků pro bezobslužnou automatizovanou analýzu mikrooblastí

Přineste možnosti synchrotronu HAXPES do své laboratoře pomocí PHI Genesis

 • Analytická informační hloubka při použití Cr rentgenového zdroje je asi 3x hlubší než u Al rentgenového zdroje
 • Zkoumání struktur silnějších vrstev a skrytých rozhraní, minimalizace účinků povrchové kontaminace a chemického poškození způsobeného ionty během hloubkového profilování

Sada specializovaných řešení pro charakterizaci pokročilých materiálů in situ

 • Elektronická pásová struktura organických a anorganických materiálů pomocí měření UPS, LEIPS, REELS ze stejného místa vzorku
 • Elektrochemické (biasingové, polarizační studie) experimenty
 • Inertní nádoba pro přenos vzorku
 • Plně integrovaná Augerova spektroskopie s vysokou energií a vysokým prostorovým rozlišením s elementárním mapováním v přesném místě zájmu jako XPS

Mám zájem o přístroj

PHI Genesis

Kontaktujte našeho obchodníka

Dušan Novotný

Dušan Novotný

obchodní zástupce

Příprava a charakterizace materiálů

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM