QUANTAX Micro-XRF

Systém QUANTAX Micro-XRF od společnosti Bruker představuje pokročilé řešení pro mikro-XRF analýzu na skenovacím elektronovém mikroskopu (SEM). Tento systém poskytuje unikátní kombinaci detekce elektronového paprsku (EDS) a mikro-XRF analýzy, což uživatelům umožňuje provádět komplexní studie materiálů s novými možnostmi identifikace a mapování prvků.

Mikro-XRF spektroskopie

Mikro-XRF (mikro-X-ray fluorescence) spektroskopie je nedestruktivní analytická technika, která je vhodná pro analýzu stopových prvků s minimální přípravou vzorku. Systém QUANTAX Micro-XRF je vybaven zdrojem X-ray s názvem XTrace 2, který poskytuje vysokou intenzitu a malé velikosti skvrn až do 10 µm, což umožňuje vysokorychlostní elementární mapování i na velkých plochách. Tato technologie je zvláště užitečná pro analýzu vrstevnatých vzorků od 1 nm do 40 µm, což je nad rámec možností běžné SEM analýzy.

Detekce stopových prvků

Díky rozšířenému spektrálnímu rozsahu X-ray (až do 40 keV) a nízkému spektrálnímu pozadí je systém schopen detekovat stopové prvky s koncentrací až 10 ppm. Tato vysoká citlivost je klíčová pro aplikace, které vyžadují přesnou kvantifikaci prvků v materiálu.

FlexiSpot a AMS

Nový zdroj X-ray, XTrace 2, zahrnuje režim FlexiSpot, který umožňuje měření s různými velikostmi skvrn od 10 do 500 µm. To je ideální pro analýzu nehomogenních nebo neregulérních vzorků. Dále, XTrace 2 je vybaven systémem řízení clony (AMS), který zajišťuje udržení rozlišení X-ray skvrny i při skenování vzorků s komplexní topografií.

Snadná integrace a software

Systém QUANTAX Micro-XRF lze snadno integrovat do existujících SEM zařízení a je podporován softwarem ESPRIT, který usnadňuje zpracování dat a analýzu. To umožňuje uživatelům rychle získávat a analyzovat data, čímž se zkracuje čas potřebný pro analýzu a zvyšuje produktivita laboratoří.

Aplikace

QUANTAX Micro-XRF je ideální pro širokou škálu aplikací, včetně materiálového vědy, forenzní analýzy, geologie, a environmentálního monitoringu. Flexibilita systému v kombinaci s pokročilými analytickými schopnostmi otevírá nové možnosti pro výzkum a průmyslové aplikace.

Systém QUANTAX Micro-XRF od společnosti Bruker nabízí výkonné řešení pro uživatele SEM, kteří potřebují pokročilé možnosti analýzy materiálů. S jeho schopnostmi rozšířené detekce a minimalizace přípravy vzorku poskytuje tento systém značnou přidanou hodnotu pro širokou škálu aplikací.

Mám zájem o přístroj

QUANTAX Micro-XRF

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM