Specac

Výrobce příslušenství pro XRF, FTIR a NIR spektroskopii.

mtm-specac-logo

Specac je britská firma s dlouholetou tradicí výroby laboratorního příslušenství.

Specializuje se na příslušenství pro:

  • Rentgenovou fluprescenti (XRF)
  • Infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací (FTIR)
  • Blízkou infračervenou spektroskopii (NIR)

Pro více informací navštivte web výrobce »