Reometry a viskozimetry

Reologie je studium toku a deformace materiálů. Deformace a proudění se označují jako deformace nebo rychlost deformace a označují vzdálenost, na kterou se těleso pohybuje pod vlivem vnější síly nebo napětí. Z tohoto důvodu je reologie také považována za studium vztahů mezi napětím a deformací v materiálech. Reometr je přesný přístroj, který obsahuje požadovaný materiál v geometrické konfiguraci, řídí okolní prostředí a aplikuje a měří široké rozsahy napětí, deformace a rychlosti deformace. Hybridní reometr Discovery od společnosti TA Instruments je nejuniverzálnější platforma pro reologická měření na světě. ARES-G2 je nejpokročilejší rotační reometr pro výzkum a vývoj materiálů. Obě platformy mají celou řadu environmentálních systémů a příslušenství pro měření, poháněné technologií SmartSwap™ pro rychlou výměnu a automatickou konfiguraci.