Superrezoluční mikroskopy

Fluorescenční mikroskopy firmy Bruker poskytují celou škálu řešení pro Live Sciences. Superrezoluční mikroskop Vutara nastavuje nový standard pro prostupnost vzorků v superrezoluční mikroskopii. Stránky fluorescenčních mikroskopů Bruker.