Diferenční skenovací kalorimetry

Diferenciální skenovací kalorimetry (DSC) měří teploty a tepelné toky spojené s tepelnými přechody v materiálu. Běžné použití zahrnuje zkoumání, výběr, porovnávání a hodnocení vlastností materiálů při konečném použití ve výzkumu, kontrole kvality a výrobních aplikacích. Vlastnosti měřené technikami DSC společnosti TA Instruments zahrnují skelné přechody, „studenou“ krystalizaci, fázové změny, tání, krystalizaci, stabilitu produktu, kinetiku vytvrzování/vytvrzování a oxidační stabilitu.