Diferenční skenovací kalorimetry

Diferenciální skenovací kalorimetry (DSC) od TA Instruments představují pokročilé technologické řešení pro měření teplot a tepelných toků spojených s tepelnými přechody materiálů. Tyto přístroje jsou klíčové pro výzkum, výběr materiálů, srovnávací studie a hodnocení užitkových vlastností materiálů v aplikacích kontroly kvality a produkce. DSC technika od TA Instruments umožňuje měření vlastností jako jsou skelné přechody, "chladná" krystalizace, fázové změny, tání, krystalizace, stabilita produktů, vytvrzování a kinetika vytvrzování, a oxidační stabilita. Inovativní technologie Tzero™ Jednou z klíčových inovací, které TA Instruments přináší, je patentovaná technologie Tzero™ DSC. Tato technologie znamená revoluční a zásadně přesnější způsob měření tepelného toku. Díky tomu dochází k výraznému zlepšení plochosti základní linie, rozlišení přechodu a citlivosti. Technologie Tzero™ umožňuje přímé měření tepelné kapacity a činí experimenty s modulovanou DSC (MDSC®) rychlejšími a přesnějšími. Uživatelé tak mohou mít plnou důvěru ve výsledky získané pomocí přístroje Discovery DSC (více informací). Modely Discovery DSC TA Instruments nabízí několik modelů v řadě Discovery DSC, včetně Discovery X3 DSC, DSC 2500, DSC 250, DSC 25 a DSC 25P. Každý z těchto modelů je navržen tak, aby poskytoval specifické výhody pro různé aplikace a potřeby uživatelů, od zvýšení propustnosti vzorků po testování materiálů pod tlakem. Aplikace a standardy testování DSC je využíváno v mnoha aplikacích, včetně testování materiálů pro lithium-iontové baterie, bioléčiva, kompozitní materiály, elektronické součástky a léčiva. Vzhledem k širokému spektru použití jsou DSC analyzátory kalibrovány a testovány podle řady standardů, jako jsou ASTM D3418, D3895, D4419 a D4591, které definují metody pro měření přechodových teplot a tepelných charakteristik polymerních materiálů a petrolejových vosků (zdrojové informace). Díky pokročilé technologii, široké škále modelů a aplikací a silnému zaměření na přesnost a spolehlivost výsledků jsou DSC analyzátory od TA Instruments ideálním řešením pro komplexní analýzu materiálů v různých průmyslových odvětvích. Tyto přístroje nabízí nejen vysokou přesnost měření, ale také adaptabilitu na specifické potřeby výzkumu a vývoje v materiálovém inženýrství.