Dynamické mechanické analyzátory

Dynamická mechanická analýza měří mechanické vlastnosti materiálů jako funkci času, teploty a frekvence. Kromě kvantifikace viskoelastických vlastností materiálů může DMA také kvantifikovat vlastnosti hotové součásti a produktu, což odráží důležitý příspěvek zpracování k výkonu konečného produktu. DMA se běžně používá k měření teplot skelného přechodu (Tg) a sekundárních přechodů, orientace způsobené zpracováním, krystalizace za studena, optimalizace vytvrzování, efektů plniva v kompozitech a mnoho dalšího. DMA poskytuje přesné měření modulu materiálu a tuhosti produktu plus další důležité mechanické vlastnosti, jako je tlumení, tečení a relaxace napětí.