Flash Diffusivita

Tepelná vodivost je měřítkem schopnosti materiálu přenášet teplo a tepelná difuzivita měří rychlost přenosu tepla. Spolu s měrnou tepelnou kapacitou nabízí tato měření termofyzikálních vlastností komplexní informace o schopnosti materiálu ukládat a přenášet teplo. Přesné měření vlastností přenosu tepla je rozhodující pro materiály, které musí izolovat, vést nebo jednoduše odolávat teplotním změnám. Termofyzikální vlastnosti tepelné vodivosti, difuzivity a měrné tepelné kapacity lze určit pomocí přístrojů měřících tepelný tok a laserových zábleskových (nebo světelných zábleskových) analyzátorů. Tepelná vodivost izolačních a konstrukčních materiálů, které zahrnují polymery, kompozity, keramiku a žáruvzdorné materiály, se obvykle měří na měřiči tepelného toku. Laserové a světelné zábleskové analyzátory lze použít k určení všech tří vlastností různorodé řady materiálů v širokém rozsahu testovacích podmínek s nesrovnatelnou přesností. Měření akumulace a přenosu tepelné energie umožňuje všechny fáze výběru materiálu a návrhu produktu s komplexním modelováním přenosu tepla a kritickými informacemi o materiálovém složení, čistotě, struktuře a výkonnostních charakteristikách. TA Instruments poskytuje nejrozsáhlejší a nejucelenější řadu přístrojů pro přesné měření vlastností přenosu tepla široké škály typů materiálů a teplot. Měřiče tepelného toku TA, včetně řad DTC 300 a FOX, nabízejí přímé měření tepelné vodivosti pro materiály s nízkou až střední vodivostí navržené v souladu s řadou standardních metod ASTM, ISO a EN. Přístroje Discovery Flash Diffusivity jsou navrženy pro měření tepelné difuzivity a specifické tepelné kapacity v materiálech se střední až vysokou vodivostí v rozsahu teplot -150 °C až 2800 °C. Různorodá řada měřičů tepelného toku a laserových zábleskových analyzátorů TA Instruments jsou navrženy tak, aby překonaly vaše očekávání při testování jakéhokoli materiálu při jakékoli teplotě.