Termogravimetrické analyzátory

Termogravimetrické analyzátory (TGA) měří změnu hmotnosti (ztráta nebo přírůstek) a rychlost změny hmotnosti jako funkce teploty, času a atmosféry. Termogravimetrická data jsou kritická pro nastavení správných teplotních limitů pro vývoj metody diferenciální skenovací kalorimetrie. Mezi další běžné způsoby použití patří tepelná a oxidační stabilita materiálů, obsah vlhkosti a těkavých látek, složení vícesložkových materiálů, kinetika rozkladu a odhadovaná životnost produktu a účinky reaktivní nebo korozivní atmosféry.