Dilatometry

Dilatometr je přesný přístroj pro měření rozměrových změn materiálu v závislosti na teplotě. Dilatometrie se používá k testování široké škály materiálů, jako je tradiční a pokročilá keramika, skla, kovy a polymery. Dilatometrie nabízí řadu možností včetně měření lineární tepelné roztažnosti, koeficientu tepelné roztažnosti, teploty slinování, smršťovacích kroků, fázových přechodů, změny hustoty, teploty měknutí a teploty rozkladu, anizotropního chování a teploty skelného přechodu. Dilatometry měří rozměrové změny prostřednictvím mechanického kontaktu s tlačnou tyčí nebo pomocí bezkontaktních optických CCD snímačů. Jak je dilatometrická pec zahřívána, ochlazována nebo udržována v izotermické poloze, je lineární rozměrová změna (expanze nebo kontrakce) vzorku měřena vysoce přesným systémem snímání posunu. Přesnost měření může být ovlivněna řadou faktorů specifických pro vzorek, včetně tuhosti vzorku, změn tuhosti, velikosti změny rozměru, požadovaného teplotního rozsahu nebo rychlosti nebo nepravidelnosti tvaru vzorku. Zde je pak důležité zvolit mezi mechanickým kontaktem a optickým bezkontaktním zařízením. Žádný jednotlivý dilatometr nemůže účinně a přesně splnit testovací požadavky tak široké škály materiálů a měření materiálových vlastností. Pouze TA Instruments nabízí kompletní řadu horizontálních, vertikálních a optických dilatometrů, které splňují všechny potřeby testování.

ODP 868 Optical Dilatometry Platform

DIL 832 High Resolution True Differential™ Horizontal Push Rod Dilatometer

DIL 831 High Resolution Horizontal Push Rod Dilatometer

DIL 803 Dual Sample Dilatometer

DIL 802 Differential Dilatometer

DIL 805A/D/T Quenching & Deformation Dilatometer

DIL 820 a DIL 820 HT HiTemp Vertical Dilatometers

DIL 801 Single Sample Dilatometer