Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci, Vážení dodavatelé,

Dovolujeme si Vás informovat, že při naší spolupráci může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění činností, ke kterým v průběhu naší spolupráce dochází, a také pro marketingové účely.

Právním základem pro zpracování je plnění právních povinností, které se na nás vztahují, dále pak plnění smlouvy a také náš oprávněný zájem spočívající v zajišťování odbytu a provádění marketingových aktivit. Vaše osobní údaje mohou být dále předány externím společnostem, které nám pomáhají s činnostmi, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, jako např. marketingové agentury a poskytovatelé IT služeb.

Veškeré osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k těmto údajům, jakož i právo požadovat výmaz nebo omezení jejich zpracování. Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, můžete podat námitku proti zpracování nebo stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rovněž nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím naší koordinátorky pro ochranu osobních údajů, Michaely Ličkové, tel.: +420 703 146 195, michaela.lickova@mt-m.eu, která Vám ochotně sdělí další podrobnosti týkající se rozsahu zpracování a možností uplatnění Vašich práv. Měřící technika Morava s.r.o.

Nejnovější články

S1 Titan

Vyzkoušejte si Titan, ruční XRF do konce července

mtm-produkt-rheoIS

Novinka Rheo-Impedance Spectroscopy accessory

D6 Phaser

Phaser D6

TA a MT-M

Zastoupení TA Instruments

IMG_20230926_141624

Instalace stolního elektronového mikroskopu ve Slaném

hysitron-ti-990-triboindenter-web-hero-bruker

Novinka Hysitron TI 990 TriboIndenter