Hysitron TS 75 TriboScope

Vylepšete charakterizační možnosti vašeho AFM

Hysitron TriboScope přináší do světa AFM kvantitativní nanoindentaci tuhou sondou a možnosti nanotribologické charakterizace vašich vzorků. Hysitron TriboScope lze propojit s AFM přístroji Bruker: Dimension Icon, Dimension Edge, a MultiMode 8. Díky použití tuhé testovací sondy, Hysitron TriboScope odstraňuje vnitřní limitace, variabilitu a komplexitu spojenou s měřeními využívajícími raménko AFM (cantilever) a poskytuje kvantitativní a reprodukovatelné mechanické a tribologické charakterizaci na nanometrových až mikrometrových škálách.

Mám zájem o přístroj

Hysitron TS 75 TriboScope

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM